Majesteitschennis

Majesteitschennis

De ALV van de JD, bijeen te Den Haag op 13 en 14 juni 2015,

constaterende dat

  • het op dit moment verboden is het Koninklijk Huis te beledigen;
    de straf op deze vorm van belediging hoger is dan het beledigen van andere individuen of bevolkingsgroepen;

overwegende dat

  • de Jonge Democraten vinden dat iedereen in de samenleving gelijkwaardig is ongeacht de titel die hij of zij draagt;
    de consequenties van beledigingen van ieder individu of bevolkingsgroep als gelijk moeten worden behandeld;

spreekt uit dat

  • de artikelen 111, 112, 113, 118, en 119 geschrapt dienen te worden uit het Wetboek van Strafrecht.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Deze ouderwetse artikelen uit 1881 passen niet meer in onze huidige samenleving waarin wij ieder als gelijkwaardig beschouwen. Het is belachelijk dat wanneer iemand de Koning beledigd hij of zij hiervoor ten hoogste 5 jaar celstraf kan krijgen terwijl iemand die bijvoorbeeld Joden beledigd maar maximaal 2 jaar celstraf opgelegd kan krijgen. Deze ‘Majesteitsschennis’ staat in het Wetboek van Strafrecht onder de artikelen 111, 112, 113, 118, en 119.

Gerelateerde pagina's