Etnisch profileren

Etnisch profileren

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Tilburg op 7 en 8 februari 2015

Constaterende dat:

  • Met name jonge niet-westerse mannen last ondervinden van etnisch profileren, bijvoorbeeld doordat zij veelvuldig onderhevig worden aan preventief fouilleren op basis van hun etnische identiteit of in het uitgaansleven niet worden toegelaten;
  • De politie hiertoe bevoegdheid heeft en verantwoordelijk is voor een legitieme verantwoording bij het overgaan tot preventief fouilleren;
  • Amnesty International in 2013 heeft aangetoond dat etnisch profileren in Nederland een reëel en significant probleem is en er dus sterk sprake is van dit fenomeen.

Overwegende dat:

  • Etnisch profileren in Nederland tot structurele discriminatie leidt van bepaalde groepen in onze samenleving;
  • Etnisch profileren leidt tot een vertrouwensbreuk, afzwakking van de sociale cohesie en uitsluiting van de maatschappij;
  • Etnisch profileren op langere termijn kan leiden tot radicalisering en of andere extreme uitingen.

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten van mening zijn dat etnisch profileren een vorm van discriminatie is;
  • Er een expliciet verbod moet komen op etnisch profileren in Nederlandse wetgeving en voorschriften;
  • Politieagenten en beveiligers training moeten krijgen over etnisch profileren om bewustwording te creëren rondom de maatschappelijke gevolgen en actief de dialoog moeten voeren rondom de maatschappelijke gevolgen om het wederzijds vertrouwen te vergroten.

Gerelateerde pagina's