Doelmatigheidskorting

Doelmatigheidskorting

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019

Constaterende dat:

  • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap structureel het aantal nieuwe studenten en leerlingen te conservatief inschat;
  • Het onderwijs hierdoor te maken krijgt van een structurele bezuiniging van 183 miljoen euro per jaar, de zogenaamde ‘doelmatigheidskorting’;

Overwegende dat:

  • De Jonge Democraten juist van mening zijn dat er geïnvesteerd moet worden in het onderwijs;
  • De overheid verantwoordelijk is voor de ramingen van het aantal leerlingen en studenten;
  • Onderwijsinstellingen over hele linie veelvoudig aangeven dat er geld en middelen tekort zijn;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten het kabinet oproepen tot het schrappen van de doelmatigheidskorting voor het onderwijs en de methode waarmee de ramingen van het aantal leerlingen en studenten worden opgesteld grondig te inspecteren voor toekomstbestendigheid van de onderwijsbegroting.