Allergieën I

Allergieën I

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019,

constaterende dat

  • In Nederland ongeveer 3% van de volwassenen een voedselallergie heeft.
  • Bij kinderen dit zelfs 8% is.
  • Voedselallergieën in het ergste geval een dodelijke afloop kunnen hebben.
  • In onder andere Tsjechië voedselallergenen verplicht op een gestandaardiseerde manier op een menukaart moeten staan.

overwegende dat

  • Uit eten gaan met voedselallergieën moeilijk kan zijn.
  • Elk restaurant zijn eigen manier heeft om allergenen aan te geven.
  • Dit vaak niet duidelijk is aangegeven.
  • Hierdoor gevaarlijke en zelfs dodelijke situaties kunnen ontstaan.
  • In Tsjechië dit proces veel simpeler is.

spreekt uit dat

  • Heel Europa, vergelijkbaar met Tsjechië, voedselallergenen verplicht op de menukaart moet hebben staan in een Europees bepaalde genummerde lijst.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Ik heb gekozen deze twee keer in te dienen. Het ideale zou natuurlijk zijn om dit Europees geregeld te hebben zodat waar in Europa je ook uit eten gaat je altijd dezelfde lijst voor je krijgt en dus op hetzelfde nummertje moet letten. Wel ben ik van mening dat als het Europees niet te regelen is dat wij als Nederland het in ieder geval moeten regelen.