Stagevergoeding

Stagevergoeding

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

Constaterende dat:

  • Mbo-studenten minder vaak in aanmerking komen voor een stagevergoeding.
  • De stagevergoeding van mbo-studenten minder omvangrijk is dan de stagevergoeding voor studenten van het hbo en de universiteit.
  • Een gelijkwaardige stagevoerding voor mbo, hbo en universiteit wordt gerealiseerd bij de overheid.
  • Een stagevergoeding geen salaris is, maar een vergoeding;

Overwegende dat:

  • Stages een belangrijk onderdeel zijn van de ontwikkeling van de studenten;
  • Gelijke stagevergoedingen ook in de private sector kunnen worden gestimuleerd;
  • De bijdrage die een student levert, ongeacht de vorm van het vervolgonderwijs, even waardevol is voor de publieke als de private sector;
  • Studenten door hun studie en stage niet altijd tijd en ruimte hebben voor een bijbaan;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van een gelijkwaardige stagevergoeding voor studenten in de publieke en private sector.