Internetverbindingen

Internetverbindingen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017

Constaterende dat:

  • De Jonge Democraten als uitgangspunt hebben dat elk individu zich vrij en naar eigen inzicht ten volle kan en mag ontplooien;
  • De Jonge Democraten streven naar een samenleving waarin afkomst en toeval geen reden is om als minder welvaart als individu te kunnen genieten;
  • In Zeeland en andere perifere regio’s er onvoldoende internet(-snelheid) is;
  • Hiermee het opleidingsaanbod en individuele ontwikkelkansen gehinderd worden;

Overwegende dat:

  • De overheid een faciliterende en ondersteunende rol heeft;
  • Onderwijs primair een overheidstaak is;
  • Onderwijs steeds meer leunt op digitaal aanbod (via internet);
  • De Jonge Democraten mediawijsheid erg belangrijk vinden;

Spreekt uit dat:

  • De landelijke overheid samen met regionale overheden op korte termijn snelle internetverbindingen in heel Nederland realiseert;
  • De rijksoverheid per direct geld vrijmaakt om alle basisscholen met internet via glasvezel uit te rusten.