Internetverbindingen

Internetverbindingen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017,

constaterende dat

 • De Jonge Democraten als uitgangspunt hebben dat elk individu zich vrij en naar eigen inzicht ten volle kan en mag ontplooien;
  De Jonge Democraten streven naar een samenleving waarin afkomst en toeval geen reden is om als minder welvaart als individu te kunnen genieten;
  In Zeeland en andere perifere regio’s er onvoldoende internet(-snelheid) is;
  Hiermee het opleidingsaanbod en individuele ontwikkelkansen gehinderd worden;

overwegende dat

 • De overheid een faciliterende en ondersteunende rol heeft;
  Onderwijs primair een overheidstaak is;
  Onderwijs steeds meer leunt op digitaal aanbod (via internet);
  De Jonge Democraten mediawijsheid erg belangrijk vinden;

spreekt uit dat

 • De landelijke overheid samen met regionale overheden op korte termijn snelle internetverbindingen in heel Nederland realiseert.
  De rijksoverheid per direct geld vrijmaakt om alle basisscholen met internet via glasvezel uit te rusten.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Basisscholen in de Achterhoek, Groningen en Zeeland hebben moeite om een volledig modern lesaanbod te realiseren. Dit mede door een te lage internetsnelheid (bron NOS, 4 mei). Dit gaat ten koste van de ontwikkelkansen van daar woonachtige kinderen.
Daarnaast vragen overheden steeds meer dat contact met hen via het internet loopt. Dit blijkt niet altijd mogelijk. Er zijn agrariërs die voor hun administratie naar ‘de grote stad’ moeten omdat zij thuis een te lage snelheid hebben om overheidssites te laden. Als overheden online administratie eisen is het redelijk om daar ook middelen beschikbaar voor te stellen.