Nationaal Programma Onderwijs

Nationaal Programma Onderwijs

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

Constaterende dat:

  • Er aan de start van dit schooljaar €8,5 miljard is vrijgemaakt voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ter tegemoetkoming van de leerachterstanden door thuisonderwijs;
  • Scholen die aanspraak gemaakt hebben op het NPO het geld vóór het einde van 2023 besteed moeten hebben;
  • Het NPO eind 2023 afloopt;
  • Onderwijsinstellingen het geld onder tijdsdruk overhaast of onvoldoende zorgvuldig uitgeven;

Overwegende dat:

  • Onderwijsinstellingen door deze regeling niet kunnen investeren in lange termijn interventies;
  • Een tijdslimiet voor besteding van het geld geen garantie biedt op structurele verbeteringen in het onderwijs;
  • Leerachterstanden door thuisonderwijs niet altijd opgelost kunnen worden met behulp van korte termijn investeringen;
  • Er in de Tweede Kamer al een motie is aangenomen die voor verlenging van het NPO pleit;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten vinden dat de einddatum van het NPO geschrapt moet worden om achterstanden zorgvuldig weg te werken en structurele verbeteringen in het onderwijs te realiseren.