Nationaal Programma Onderwijs

Nationaal Programma Onderwijs

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

constaterende dat;

  • Er aan de start van dit schooljaar €8,5 miljard is vrijgemaakt voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ter tegemoetkoming van de leerachterstanden door thuisonderwijs;
  • Scholen die aanspraak gemaakt hebben op het NPO het geld vóór het einde van 2023 besteed moeten hebben;
  • Het NPO eind 2023 afloopt;
  • Onderwijsinstellingen het geld onder tijdsdruk overhaast of onvoldoende zorgvuldig uitgeven

overwegende dat;

  • Onderwijsinstellingen door deze regeling niet kunnen investeren in lange termijn interventies;
  • Een tijdslimiet voor besteding van het geld geen garantie biedt op structurele verbeteringen in het onderwijs;
  • Leerachterstanden door thuisonderwijs niet altijd opgelost kunnen worden met behulp van korte termijn investeringen;
  • Er in de Tweede Kamer al een motie is aangenomen die voor verlenging van het NPO pleit.

spreekt uit dat;

  • De Jonge Democraten vinden dat de einddatum van het NPO geschrapt moet worden om achterstanden zorgvuldig weg te werken en structurele verbeteringen in het onderwijs te realiseren.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Gerelateerde pagina's