Palestina: watervoorziening

Palestina: watervoorziening

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Arnhem op 14 en 15 juni 2014

Constaterende dat:

  • Water noodzakelijk en essentieel is om een adequate levensstandaard te garanderen;
  • Het waterbedrijf Mekorot, in handen van de Israëlische staat en (bijna) monopolist in Israël en de bezette Palestijnse gebieden is, door het akkoord van Oslo ook verantwoordelijk is voor de waterlevering in bezette Palestijnse gebieden;

Overwegende dat:

  • De afspraken in het Oslo Akkoord ervoor hadden moeten zorgen dat er een eerlijke verdeling van water plaatsvindt, maar dat in de praktijk blijkt dat Israëli’s, onder wie kolonisten, veel meer en goedkoper water tot hun beschikking hebben dan Palestijnen en meer dan honderdduizend Palestijnen geen toegang hebben tot het waternetwerk van Mekorot;
  • De Palestijnen als gevolg van de Israëlische bezetting geen mogelijkheid hebben om een eigen waterinfrastructuur op te bouwen;
  • De Palestijnen als gevolg van de Israëlische bezetting geen mogelijkheid hebben om een eigen waterinfrastructuur op te bouwen;
  • De VN aangeeft dat 86% van het water gewonnen in de bezette Palestijnse gebieden gebruikt wordt door Israël;
  • De zaak Vitens duidelijk heeft gemaakt dat een helder standpunt op basis van het internationaal recht voor alle partijen van belang is;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten het vitaal belang van water erkennen en oproepen om de Palestijnen te ondersteunen zo spoedig mogelijk hun recht op zelfbeschikking uit te oefenen, zodat zij hun eigen watervoorziening kunnen regelen.

Gerelateerde pagina's