Geneesmiddelenpatenten

Geneesmiddelenpatenten

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

constaterende dat

 • Een derde van de wereldbevolking geen toegang heeft tot essentiële medicatie;
 • Jaarlijks 10 miljoen mensen overlijden doordat ze niet de mogelijkheid hebben om
  essentiële medicatie te verkrijgen;
 • Een kwart van de nieuwe medicijnen afkomstig is van universiteiten.

overwegende dat

 • Universiteiten licenties betreffende geneeskundige stoffen aan farmaceutische
  bedrijven verstrekken om medicijnen te ontwikkelen en te produceren;
 • Deze licenties de bedrijven een monopolie positie geven waardoor relatief hoge
  prijzen kunnen worden gehanteerd;
 • Universiteiten deels gefinancierd worden met publiek geld;
 • Maatschappelijk verantwoord licenseren de prijs van medicatie verlaagt in lage- en
  middeninkomenslanden waardoor de toegang tot medicatie wordt vergroot;
 • Minder dan 10% van de winst van farmaceutische bedrijven komt uit lage- en
  middeninkomenslanden.

spreekt uit dat

 • Nederlandse universiteiten in hun licenties moeten waarborgen dat medicijnen uit
  door hun ontwikkelde geneeskundige stoffen ook toegankelijk zijn voor patiënten in
  lage- en middeninkomenlanden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Patenten geven universiteiten het exclusieve recht om een product te maken of te
verkopen. Universiteiten hebben vaak niet de productiemogelijkheden om een
medicijn op grote schaal te fabriceren en geven daarom licenties af. Een licentie
houdt in dat er toestemming wordt verleend aan een 3e partij om het medicijn
verder te ontwikkelen en te produceren. Maatschappelijk verantwoord licenseren is
een manier van licenseren die ervoor zorgt dat medicatie toegankelijk is voor arme
patiënten voor een redelijke prijs. In deze motie worden ook
middeninkomenslanden genoemd, omdat 73% van de armen van de wereld hier
leeft. (World Bank 2015).