Geneesmiddelenpatenten

Geneesmiddelenpatenten

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

Constaterende dat:

 • Een derde van de wereldbevolking geen toegang heeft tot essentiële medicatie;
 • Jaarlijks 10 miljoen mensen overlijden doordat ze niet de mogelijkheid hebben om
  essentiële medicatie te verkrijgen;
 • Een kwart van de nieuwe medicijnen afkomstig is van universiteiten;

Overwegende dat:

 • Universiteiten licenties betreffende geneeskundige stoffen aan farmaceutische
  bedrijven verstrekken om medicijnen te ontwikkelen en te produceren;
 • Deze licenties de bedrijven een monopolie positie geven waardoor relatief hoge
  prijzen kunnen worden gehanteerd;
 • Universiteiten deels gefinancierd worden met publiek geld;
 • Maatschappelijk verantwoord licenseren de prijs van medicatie verlaagt in lage- en
  middeninkomenslanden waardoor de toegang tot medicatie wordt vergroot;
 • Minder dan 10% van de winst van farmaceutische bedrijven komt uit lage- en
  middeninkomenslanden;

Spreekt uit dat:

 • Nederlandse universiteiten in hun licenties moeten waarborgen dat medicijnen uit
  door hun ontwikkelde geneeskundige stoffen ook toegankelijk zijn voor patiënten in
  lage- en middeninkomenlanden.