Afvalverwerking

Afvalverwerking

De ALV van de JD, bijeen in Leeuwarden op 17-18 juni 2023

Constaterende dat:

  • Nederland ongescheiden restafval vanuit Italië en andere EU-landen importeert om vervolgens in de verbrandingsoven te stoppen voor energiewinning;
  • Het overbrengen van afval volgens de EVOA is toegestaan omdat de milieu-impact door de Nederlandse verbrandingsovens kleiner is dan bij lokale verwerking;
  • Het voor Nederlandse gemeenten en dus de inwoners wettelijk verplicht is om afval te scheiden.

Overwegende dat:

  • Afvalscheiding past bij een circulaire economie, omdat gescheiden afvalstromen optimaal kunnen worden hergebruikt of (wanneer dat voordelig is) kunnen worden verbrand voor energieopwekking;
  • Het overbrengen van afval de lokale prikkel om de afvalverwerking te verbeteren verlaagt;
  • Het importeren van afval leidt tot extra stikstofuitstoot, waardoor onnodig extra boeren moeten worden uitgekocht;
  • Het scheef is dat de Nederlandse burger tijd en energie moet besteden aan afvalscheiding terwijl wij dit niet eisen van de aanbieders van afval.

Spreekt uit dat:

  • Nederland moet stoppen met het importeren van ongescheiden afval om dit beneden onze binnenlandse standaard te verwerken.

Gerelateerde pagina's