Kledingverspilling

Kledingverspilling

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

  • Er jaarlijks 21,5 miljoen kledingstukken niet verkocht worden
  • Hiervan 1,2 miljoen kledingstukken worden vernietigd

overwegende dat

  • Deze verspilling teruggedrongen zou moeten worden
  • Er in Frankrijk een wet is aangenomen die voorschrijft dat winkels geen kleding mogen weggooien
  • De industrie een voorbeeld zou kunnen geven met betrekking tot verspilling voor andere industrieën én voor de particulier.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van wetgeving voor nieuwe doeleinden van niet-verkochte kleding, om zo kledingverspilling door de kledingindustrie tegen te gaan.

en gaat over tot de orde van de dag.