Mijnwater

Mijnwater

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017,

constaterende dat

 • De mijngangen onder Zuid-Limburg tot 1994 kunstmatig drooggehouden werden door het wegpompen van grondwater
  De pompen sindsdien gestopt zijn en het mijnwater continu stijgt richting het grondwaterpeil
  De mijnindustrie ondergronds absoluut niet schoon was
  Chemicaliën en de machines die ondergronds werden gebruikt daar zijn achtergelaten en nu onder water staan

overwegende dat

 • Het mijnwaterpeil over ongeveer 20 jaar het grondwater zal bereiken
  Het mengsel van water en chemicaliën (ca. 525 km3) een milieuschade (landbouw, natuur, watervoorziening,) met zich meebrengt die niet te overzien en niet op te ruimen is
  Dit veroorzaakt is door (de bezittingen van) een toenmalig staatsbedrijf

spreekt uit dat

 • De Rijksoverheid zo spoedig mogelijk een onderzoek moet instellen naar de milieugevolgen van het stijgende mijnwater, met de drinkwatervoorziening en landbouw als focus, en waar mogelijk per direct preventieve maatregelen treft.
  En gaat over tot de orde van de dag.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Onder het Limburgs land bevond zich ooit het grootste industriegebied van Nederland, over een oppervlak van 40 bij 15 km, en dan nog eens 1 kilometer in de diepte, was de mijnstreek de grote motor van een industrialiserend Nederland. Dat verleden lijkt vergeten en verdwenen, maar onder de grond kruipt een nieuw probleem naar boven. Mijnwater vult de gangen en neemt de ondergrondse vervuiling met zich mee. Onzichtbaar totdat het grondwater op grote schaal vervuild wordt.