Mijnwater

Mijnwater

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017

Constaterende dat:

  • De mijngangen onder Zuid-Limburg tot 1994 kunstmatig drooggehouden werden door het wegpompen van grondwater;
  • De pompen sindsdien gestopt zijn en het mijnwater continu stijgt richting het grondwaterpeil;
  • De mijnindustrie ondergronds absoluut niet schoon was;
  • Chemicaliën en de machines die ondergronds werden gebruikt daar zijn achtergelaten en nu onder water staan;

Overwegende dat:

  • Het mijnwaterpeil over ongeveer 20 jaar het grondwater zal bereiken;
  • Het mengsel van water en chemicaliën (ca. 525 km3) een milieuschade (landbouw, natuur, watervoorziening,) met zich meebrengt die niet te overzien en niet op te ruimen is;
  • Dit veroorzaakt is door (de bezittingen van) een toenmalig staatsbedrijf;

Spreekt uit dat:

  • De Rijksoverheid zo spoedig mogelijk een onderzoek moet instellen naar de milieugevolgen van het stijgende mijnwater, met de drinkwatervoorziening en landbouw als focus, en waar mogelijk per direct preventieve maatregelen treft.

Gerelateerde pagina's