Laadpalen I

Laadpalen I

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014

Constaterende dat:

 • Elektrische auto’s een milieuvriendelijk alternatief zijn voor auto’s rijdend op conventionele brandstof;
 • Het aantal stekkerauto’s in Nederland groeide in 2013, tot en met november, met ruim 200 procent;
 • Het aantal (semi)publieke oplaadpunten groeide tot november 2013 met 75 procent;
 • Het Rijk niet meer verantwoordelijk is voor een nationaal oplaadnetwerk;
 • Gemeenten beslissen over plaatsing;
 • Elektronische autorijders steeds vaker een niet-ladende auto aantreffen bij een laadplek, soms zelfs niet-elektrische voertuigen;

overwegende dat

 • Volgens Stichting e-laad, innovater en kennis- en expertisecentrum op het gebied van elektrisch vervoer, het aantal publieke oplaadpunten waarschijnlijk niet mee zal groeien met de groei van het elektronisch wegenpark in 2014;
 • In Nederland, vaker dan in andere landen, auto’s aan de openbare weg geparkeerd moeten worden en mensen dus geen beschikking hebben over een eigen parkeerplaats met privaat oplaadpunt;
 • Laden, afhankelijk van de techniek, tussen de 30 minuten en 11 uur duurt;
 • Een succesvolle overgang naar elektronische voertuigen afhankelijk is van een goede energie-infrastructuur;

Spreekt uit dat:

 • Gemeenten verplicht moeten worden te zorgen voor voldoende (semi)publieke oplaadpunten die tegemoet komen aan de vraag en in proportie staan tot de grootte van het elektronisch wagenpark in de gemeente, zodat iedere elektrische autobezitter in de buurt van zijn huis een oplaadmogelijkheid heeft;
 • Er geëxperimenteerd moet worden met technieken om de doorstroming van elektrische auto’s bij (semi)publieke oplaadpunten te bevorderen.