Omscholing docenten

Omscholing docenten

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019

Constaterende dat:

  • Er enorme tekorten zijn aan docenten voor sommige vakken zoals natuurkunde;
  • Er enorme overschotten zijn bij andere vakken zoals geschiedenis;
  • Als docenten zich willen omscholen betalen ze instellingsgeld omdat ze al een bachelor hebben;
  • Instellingsgeld duizenden euro’s meer per jaar is dan de wettelijke hoogte van het collegegeld;
  • Er is wel een lerarenbeurs maar die is alleen voor werkende docenten.

Overwegende dat:

  • We deze docenten willen helpen door het makkelijker te maken voor hen om van vak te wisselen naar een vak waar een tekort aan docenten voor is;
  • We een leven lang leren überhaupt willen stimuleren;
  • Sommige docenten al jaren aan het werk zijn en een gezin hebben en dus niet zomaar instellingsgeld kunnen betalen;
  • Sommige docenten niet naast een studie kunnen blijven werken in het onderwijs door bijvoorbeeld een gezinssituatie;

Spreekt uit dat:

  • Docenten zich twee maal mogen omscholen naar tekortvakken tegen betaling van wettelijk collegegeld.

Gerelateerde pagina's