Omscholing docenten

Omscholing docenten

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

  • Er enorme tekorten zijn aan docenten voor sommige vakken zoals natuurkunde.
  • Er enorme overschotten zijn bij andere vakken zoals geschiedenis.
  • Als docenten zich willen omscholen betalen ze instellingsgeld omdat ze al een bachelor hebben.
  • Instellingsgeld duizenden euro’s meer per jaar is dan de wettelijke hoogte van het collegegeld.
  • Er is wel een lerarenbeurs maar die is alleen voor werkende docenten.

overwegende dat

  • We deze docenten willen helpen door het makkelijker te maken voor hen om van vak te wisselen naar een vak waar een tekort aan docenten voor is.
  • We een leven lang leren überhaupt willen stimuleren.
  • Sommige docenten al jaren aan het werk zijn en een gezin hebben en dus niet zomaar instellingsgeld kunnen betalen.
  • Sommige docenten niet naast een studie kunnen blijven werken in het onderwijs door bijvoorbeeld een gezinssituatie.

spreekt uit dat

  • Docenten zich twee maal mogen omscholen naar tekortvakken tegen betaling van wettelijk collegegeld.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Door deze maatregel helpen we docenten die graag willen omscholen naar een vak waar een tekort aan is. Een studie van 7.000 euro is gewoon niet te betalen voor iemand die een gezin heeft. Voor mensen die nog geen bachelor binnen het onderwijs hebben geldt dit al, laten we dit ook mogelijk maken voor docenten die zich willen omscholen.

Gerelateerde pagina's