Transgenderparticipatie in sport

Transgenderparticipatie in sport

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

  • Het Internationaal Olympisch Comité regelgeving rondom de toelating van transgender mensen in sport overlaat aan individuele sportfederaties;
  • Discussies en lobbywerk steeds vaker leiden tot uitsluiting van transgender sporters;
  • Het toegewezen geslacht hierbij steeds vaker leidend is in de toelating van transgender mensen;

Overwegende dat:

  • Transgendermensen na hormoontherapie van 1 tot 2 jaar de meeste sportieve voordelen met cisgender mensen verliezen;
  • Veel transgender sporters die actief zijn niet bijzonder goed presteren en de uitschieters het beeld vertekenen;
  • Om het overige verschil aan te pakken, sportcommissies strenge regels kunnen vaststellen voor ieder deelnemer, bijvoorbeeld op het gebied van testosteronhoeveelheid;
  • Strenge toegangseisen betreffende natuurlijke voordelen vaak niet worden gehandhaafd voor cisgender sporters;
  • Genderacceptatie cruciaal is voor de sociale gezondheid, en met het huidig beleid onder vuur ligt;

Spreekt uit dat:

  • Transgender sporters mogen niet op basis van hun toegewezen geslacht geweerd worden van deelname aan competities of wedstrijden.