Stageplekken mbo

Stageplekken mbo

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Arnhem op 14 en 15 juni 2014,

constaterende dat

  • Er ondanks verschillende regelingen en structurele investeringen van 100 miljoen euro per jaar in het mbo een groot tekort is aan stage- en leerwerkplekken;
  • Mbo’s daarom genoodzaakt zijn leerlingen te weigeren en steeds vaker een numerus fixus hanteren;

overwegende dat

  • Het mbo onmisbare vakmensen voortbrengt;
  • Het essentieel is mbo-studenten voldoende stage- en leerwerkplekervaring te kunnen bieden;

spreekt uit dat

  • De overheid zich ten uiterste moet inspannen om het gebrek aan stage- en leerwerkplekken tegen te gaan door het beleid effectiever te maken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden met het spreiden van stageperiodes of stimulering van regionale aanpak en samenwerking tussen regionale bedrijfsleven en de kennisinstelling.

Gerelateerde pagina's