Stageplekken mbo

Stageplekken mbo

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Arnhem op 14 en 15 juni 2014

Constaterende dat:

  • Er ondanks verschillende regelingen en structurele investeringen van 100 miljoen euro per jaar in het mbo een groot tekort is aan stage- en leerwerkplekken;
  • Mbo’s daarom genoodzaakt zijn leerlingen te weigeren en steeds vaker een numerus fixus hanteren;

Overwegende dat:

  • Het mbo onmisbare vakmensen voortbrengt;
  • Het essentieel is mbo-studenten voldoende stage- en leerwerkplekervaring te kunnen bieden;

Spreekt uit dat:

  • De overheid zich ten uiterste moet inspannen om het gebrek aan stage- en leerwerkplekken tegen te gaan door het beleid effectiever te maken.

Gerelateerde pagina's