Voorrangsregeling corona zorg

Voorrangsregeling corona zorg

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

Constaterende dat:

  • Nederland al ruim twee jaar kampt met COVID-19 en de daarbij komende maatregelen, met regelmatige lockdowns;
  • Ziekenhuizen overstromen indien de maatregelen niet van kracht zijn;
  • Onderzoek bevestigd dat de kans op ziekenhuisopname door COVID-19 significant verlaagd wordt indien de patiënt gevaccineerd is;
  • Iedereen in Nederland nu de kans heeft gehad zich te laten vaccineren;
  • Er nu geen onderscheid wordt gemaakt in ziekenhuizen tussen gevaccineerde en niet gevaccineerde patiënten;

Overwegende dat:

  • Gezondheidsschade ontstaat vanwege uitstel van reguliere patiëntenzorg en verslechtering van de gezondheidstoestand door sluiting van sportfaciliteiten;
  • Er verscheidene groepen in Nederland nu nog niet gevaccineerd zijn;
  • Code zwart onvermijdelijk lijkt indien we de strenge maatregelen los laten;
  • De JD zich nu niet specifiek uitspreekt over de maatregelen genomen in de COVID-pandemie en de keuzemogelijkheden behorende bij code zwart;

Spreekt uit dat:

  • Reguliere, tot nog toe uitgestelde zorg en coronazorg voor gevaccineerde patiënten vóór coronazorg voor niet-gevaccineerde patiënten mag gaan indien er een tekort aan bedden dreigt te zijn in de ziekenhuizen.