voorrangsregeling corona zorg

voorrangsregeling corona zorg

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

constaterende dat;

  •  Nederland al ruim twee jaar kampt met COVID-19 en de daarbij komende maatregelen, met regelmatige lockdowns.
  • Ziekenhuizen overstromen indien de maatregelen niet van kracht zijn.
  • Onderzoek bevestigd dat de kans op ziekenhuisopname door COVID-19 significant verlaagd wordt indien de patiënt gevaccineerd is.
  • Iedereen in Nederland nu de kans heeft gehad zich te laten vaccineren.
  • Er nu geen onderscheid wordt gemaakt in ziekenhuizen tussen gevaccineerde en niet gevaccineerde patiënten.

overwegende dat;

  • Gezondheidsschade ontstaat vanwege uitstel van reguliere patiëntenzorg en verslechtering van de gezondheidstoestand door sluiting van sportfaciliteiten.
  • Er verscheidene groepen in Nederland nu nog niet gevaccineerd zijn.
  • Code zwart onvermijdelijk lijkt indien we de strenge maatregelen los laten.
  • De JD zich nu niet specifiek uitspreekt over de maatregelen genomen in de COVID-pandemie en de keuzemogelijkheden behorende bij code zwart.

spreekt uit dat;

  • Reguliere, tot nog toe uitgestelde zorg en coronazorg voor gevaccineerde patiënten vóór coronazorg voor niet-gevaccineerde patiënten mag gaan indien er een tekort aan bedden dreigt te zijn in de ziekenhuizen.

en gaat over tot de orde van de dag.