Duurzame landbouw

Duurzame landbouw

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018

Constaterende dat:

  • Nederland zich wilt houden aan het Verdrag van Parijs en zijn met het huidige beleid deze doelstellingen niet gehaald worden;
  • Klimaatverandering geleidelijk zal plaatsvinden;
  • Nederland over een relatief grote agrarische sector beschikt (Circa 10% van ons BBP);
  • Doelstelling 13.1 van de “sustainable development goals” van de VN inhoudt dat er aanpassingsvermogen en veerkracht nodig is voor gevaren die verband houden met klimaat in alle landen waaronder de agrarische sector valt;

Overwegende dat:

  • Het belangrijk is om tijdig in te spelen op de verandering in onder andere de omstandigheden van ons land voor voedselproductie zodat de eigen voedselvoorziening gewaarborgd kan worden;
  • Boeren ondernemers zijn die bereid zijn te werken op een duurzame manier. Om deze duurzame praktijken te ondersteunen is een financiële prikkel en/of beleidsmatige hulp een goede stimulering;
  • Versnellen van nieuwe en inzetten van bestaande initiatieven bijdrage aan een duurzame voedselproductie en concurrentiekracht van de sector;

Spreekt uit dat:

  • We actief de agrarische sector met financiële en beleidsmatige hulp moeten steunen om innovatieve en duurzame initiatieven en innovatie te bevorderen die in lijn zijn met de “sustainable development goals” van de VN.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's