Vrijheid van Meningsuiting II

Vrijheid van Meningsuiting II

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017

Constaterende dat:

 • Groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie strafbaar zijn in Nederland;
 • Deze strafbaarstelling regelmatig wordt bekritiseerd vanuit verschillende politieke groepen;
 • Er vorig jaar een motie is aangenomen welke stelt dat we beperkingen op vrijheid van meningsuiting ‘’kritisch tegen het licht moeten houden’’;

Overwegende dat:

 • Er aan deze oproep gehoor moet worden gegeven, gezien dit een belangrijke kwestie is;
 • Groepsbelediging, haat en discriminatie in de publieke ruimte het fundament van de sociale status van mensen aanvallen;
 • De sociale status van mensen essentieel is voor hen om zich een volwaardig burger van de Nederlandse staat en deelnemer aan de samenleving te voelen;
 • De sociale status van mensen essentieel is voor hen om een leven te leiden zonder de angst bloot te staan aan willekeurige discriminatie;
 • De sociale status van mensen essentieel is voor hun participatie in het publieke debat en daarmee voor de democratie in Nederland;
 • Het fundament van de sociale status van mensen daarom niet ter discussie zouden moeten staan;
 • Een strafbaarstelling kan voorkomen dat uitingen die groepen beledigen of aanzetten tot haat en discriminatie geuit worden in de publieke ruimte;

Spreekt uit dat:

 • Groepsbelediging en aanzetten tot haat en discriminatie strafbaar moeten blijven.

Gerelateerde pagina's