Vrijheid van Meningsuiting II

Vrijheid van Meningsuiting II

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

 • Groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie strafbaar zijn in Nederland;
 • Deze strafbaarstelling regelmatig wordt bekritiseerd vanuit verschillende politieke groepen;
 • Er vorig jaar een motie is aangenomen welke stelt dat we beperkingen op vrijheid van meningsuiting ‘’kritisch tegen het licht moeten houden’’;

overwegende dat

 • Er aan deze oproep gehoor moet worden gegeven, gezien dit een belangrijke kwestie is;
 • Groepsbelediging, haat en discriminatie in de publieke ruimte het fundament van de sociale status van mensen aanvallen;
 • De sociale status van mensen essentieel is voor hen om zich een volwaardig burger van de Nederlandse staat en deelnemer aan de samenleving te voelen;
 • De sociale status van mensen essentieel is voor hen om een leven te leiden zonder de angst bloot te staan aan willekeurige discriminatie;
 • De sociale status van mensen essentieel is voor hun participatie in het publieke debat en daarmee voor de democratie in Nederland;
 • Het fundament van de sociale status van mensen daarom niet ter discussie zouden moeten staan;
 • Een strafbaarstelling kan voorkomen dat uitingen die groepen beledigen of aanzetten tot haat en discriminatie geuit worden in de publieke ruimte;

spreekt uit dat

 • Groepsbelediging en aanzetten tot haat en discriminatie strafbaar moeten blijven.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Groepsbelediging is niet slechts het zeggen van iets wat iemand uit een groep beledigend vindt; er wordt in het Nederlandse strafrecht een objectieve interpretatie van gegeven, namelijk dat de eer of waardigheid van een bepaalde groep in de ogen van anderen geschonden is. Daarom valt het, net als het aanzetten tot haat en discriminatie, het fundament van de sociale status van minderheden aan. Dit fundament is de erkenning van de basale gelijkwaardigheid van (groepen) mensen.