Kinderpardon

Kinderpardon

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017

Constaterende dat:

  • Het gros (a +/- 90%) van het aantal kinderen die in aanmerking komen voor de huidige kinderpardonregeling worden afgewezen;
  • kinderen die in Nederland geworteld zijn, naar school gaan en hier een mooie toekomst kunnen hebben, zonder pardon het land uitgezet kunnen worden;
  • Er door het meewerkcriterium onmogelijke eisen worden gesteld aan gezinnen om in aanmerking te komen voor de kinderpardonregeling;

Overwegende dat:

  • De sociale grondrechten van Kinderen ten alle tijden door de overheid in bescherming dienen te worden genomen;
  • Kinderen kwetsbaar zijn en niet in onzekerheid mogen leven;
  • Kinderen die een groot gedeelte van hun jeugd in Nederland wonen zich meer een Nederlander voelen en nu worden uitgezet naar, voor hen, een vreemd land waar zij zich niet thuis voelen;

Spreekt uit dat:

  • er een humaner kinderpardonregeling moet komen waar geen onmogelijke eisen worden gesteld aan kinderen en diens ouders;
  • Zo dient het meewerkcriterium te worden geschrapt zodat kinderen die 5 jaar en/of langer in Nederland wonen in beginsel al in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning;
  • Een regeling waar enkel de rechter kan beslissen of hiervan mag worden afgeweken en niet een bestuursorgaan.

en gaat over tot de orde van de dag.