Seksuele voorlichting

Seksuele voorlichting

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

constaterende dat

 • Seksuele voorlichting in Nederland voornamelijk wordt gegeven door leraren op
  school;
 • Dat seksuele voorlichting op religieuze scholen ook door leraren wordt gegeven;
 • Dat het onwenselijk en slecht is voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen,
  als hun seksuele voorlichting wordt ingekleurd door normen en waarden.

overwegende dat

 • De Jonge Democraten vinden dat jongeren recht hebben op eerlijk onderwijs;
 • Er internationale verdragen en richtlijnen zijn die het recht op eerlijke seksuele
  voorlichting regelen;
 • De GGD goede voorlichtingsprogramma’s heeft voor seksualiteit.

spreekt uit dat

 • Seksuele voorlichting te belangrijk is om aan leraren over te laten. Een dergelijke
  voorlichting beter verzorgd kan worden door een neutrale instantie, zoals de GGD.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Een goede seksuele voorlichting besteed aandacht aan de verschillende aspecten en
verschillende geaardheden die er bestaan. Bij belangenorganisaties komen nog te
vaak signalen door dat jongeren slecht of geen seksueel onderwijs krijgen op hun
school (terwijl dit wettelijk wel verplicht is om te geven).