Seksuele voorlichting

Seksuele voorlichting

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

Constaterende dat:

 • Seksuele voorlichting in Nederland voornamelijk wordt gegeven door leraren op
  school;
 • Dat seksuele voorlichting op religieuze scholen ook door leraren wordt gegeven;
 • Dat het onwenselijk en slecht is voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen,
  als hun seksuele voorlichting wordt ingekleurd door normen en waarden;

Overwegende dat:

 • De Jonge Democraten vinden dat jongeren recht hebben op eerlijk onderwijs;
 • Er internationale verdragen en richtlijnen zijn die het recht op eerlijke seksuele
  voorlichting regelen;
 • De GGD goede voorlichtingsprogramma’s heeft voor seksualiteit;

Spreekt uit dat:

 • Seksuele voorlichting te belangrijk is om aan leraren over te laten. Een dergelijke
  voorlichting beter verzorgd kan worden door een neutrale instantie, zoals de GGD.