Bewapening van Buitengewoon Opsporingsambtenaren

Bewapening van Buitengewoon Opsporingsambtenaren

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

constaterende dat;

  • buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) niet specifiek opgeleid zijn op het gebruik van wapens;
  • er al een functionerende uitzonderingsregeling was voor BOA’s die wapens nodig hebben;
  •  BOA’s een ondersteunende rol hebben in ordehandhaving en dus geen agenten zijn

overwegende dat;

  • de Jonge Democraten grote waarde hechten aan een goede ordehandhaving en daarom hoge eisen stellen aan een ieder die deel uit maakt van het geweldsmonopolie;
  • BOA’s deze verantwoordelijkheden van agenten geven onwenselijk is en enkel symptoombestrijding van een groter probleem, namelijk het tekort aan mankracht en middelen bij de politie;
  • het militariseren van ordehandhaving vaak leidt tot onnodige escalatie van geweld;

spreekt uit dat;

  • De algehele bewapening van BOA’s onwenselijk is en het huidige systeem met uitzonderingsregeling preferentieel is.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De wapens waarmee nu een pilot wordt uitgevoerd zijn de wapenstok en pepperspray.
De uitzonderingsregeling waar naar wordt verwezen stelt dat een BOA na een extra opleiding wapens uitgereikt kan krijgen, mits dit noodzakelijk wordt geacht voor het opsporingsdomein waar hij werkt. Denk hierbij aan boswachters.

 

 

Gerelateerde pagina's