Bewapening van Buitengewoon Opsporingsambtenaren

Bewapening van Buitengewoon Opsporingsambtenaren

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

Constaterende dat:

  • Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) niet specifiek opgeleid zijn op het gebruik van wapens;
  • Er al een functionerende uitzonderingsregeling was voor BOA’s die wapens nodig hebben;
  • BOA’s een ondersteunende rol hebben in ordehandhaving en dus geen agenten zijn;

Overwegende dat:

  • De Jonge Democraten grote waarde hechten aan een goede ordehandhaving en daarom hoge eisen stellen aan een ieder die deel uit maakt van het geweldsmonopolie;
  • BOA’s deze verantwoordelijkheden van agenten geven onwenselijk is en enkel symptoombestrijding van een groter probleem, namelijk het tekort aan mankracht en middelen bij de politie;
  • Het militariseren van ordehandhaving vaak leidt tot onnodige escalatie van geweld;

Spreekt uit dat:

  • De algehele bewapening van BOA’s onwenselijk is en het huidige systeem met uitzonderingsregeling preferentieel is.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's