Klimaatkosten

Klimaatkosten

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

  • Er een zorg bestaat dat de kosten van de klimaattransitie door de zwakste schouders gedragen zullen worden;
  • Deze zorg werd blootgelegd door de discussie rondom de energiebelasting voor consumenten.

overwegende dat

  • Het Nederlands fiscale stelsel op dit moment al nodeloos complex is;
  • De kans bestaat dat men een inkomensafhankelijke energietoeslag of korting zal voorstellen;
  • Een inkomensafhankelijke compensatiemaatregel de marginale belastingdruk (en daarmee de armoedeval) verhoogt;
  • De vervuiler moet betalen, ongeacht het inkomen.

spreekt uit dat

  • Er moet worden afgezien van inkomensafhankelijke energiekortingen of -toeslagen,
  • Een eerlijke verdeling van de klimaatkosten dient te gebeuren via lagere belastingtarieven voor lage inkomensgroepen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De zorg dat de rekening van de klimaattransitie oneerlijk wordt verdeeld, is legitiem. Er moet rekening worden gehouden met mensen met een lage draagkracht. Inkomensafhankelijke kortingen of toeslagen, verminderen echter de prikkel om te werken. Door het rondpompen van geld, neemt de kans toe op een zogenaamde armoedeval.
Het is beter om lage inkomensgroepen te compenseren voor klimaatkosten door belastingtarieven voor die groepen te verlagen. Het gevolg is dat iedereen wordt geconfronteerd met een hogere energierekening, maar mensen met een laag inkomen niet te veel opdraaien voor de totale kosten.