Klimaatkosten

Klimaatkosten

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019

Constaterende dat:

  • Er een zorg bestaat dat de kosten van de klimaattransitie door de zwakste schouders gedragen zullen worden;
  • Deze zorg werd blootgelegd door de discussie rondom de energiebelasting voor consumenten;

Overwegende dat:

  • Het Nederlands fiscale stelsel op dit moment al nodeloos complex is;
  • De kans bestaat dat men een inkomensafhankelijke energietoeslag of korting zal voorstellen;
  • Een inkomensafhankelijke compensatiemaatregel de marginale belastingdruk (en daarmee de armoedeval) verhoogt;
  • De vervuiler moet betalen, ongeacht het inkomen;

Spreekt uit dat:

  • Er moet worden afgezien van inkomensafhankelijke energiekortingen of -toeslagen,
  • Een eerlijke verdeling van de klimaatkosten dient te gebeuren via lagere belastingtarieven voor lage inkomensgroepen.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's