Oppositie in Rusland

Oppositie in Rusland

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

Constaterende dat:

 • Er in september 2016 in Rusland lokale en parlementaire verkiezingen zijn;
 • Bij deze verkiezingen een blok van oppositiepartijen partijen gezamenlijk campagne voert als Democratische Coalitie;
 • De Russische overheid het werk van oppositiepartijen en journalisten moedwillig
  dwarsboomt en bemoeilijkt;

Overwegende dat:

 • Politieke oppositiepartijen, maatschappelijke organisaties en de pers in de Russische Federatie niet dezelfde vrijheden geniet als soortgelijke organisaties in Nederland;
 • Mensenrechten en persvrijheid onder president Poetin alles behalve vanzelfsprekend zijn;
 • De institutionele hinder van de overheid tijdens verkiezingen naar verwachting toe
  zal nemen, waardoor eerlijke verkiezingen onwaarschijnlijk zijn;

Spreekt uit dat:

 • Nederland en de Europese Unie nauwlettend in de gaten houden hoe de campagne
  en verkiezingen in Rusland verlopen door al in een vroeg stadium waarnemers te
  sturen;
 • Nationale en internationale politieke jongerenorganisaties zoals LYMEC en IFLRY
  hun vriendschappelijke relatie met Russische partijen en bewegingen benutten om
  berichtgeving over de campagne en verkiezingen buiten de Russische Federatie te
  versterken.

Gerelateerde pagina's