Ritueel slachten

Ritueel slachten

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

constaterende dat

  • Dat onverdoofd ritueel slachten legaal is in Nederland;

overwegende dat

  • Uit onderzoeken blijkt dat onverdoofd ritueel slachten pijnlijker is voor dieren dan met verdoving;
  • Dierenleed zoveel mogelijk voorkomen moet worden;
  • Godsdienstvrijheid begrensd is en geen basis mag zijn voor leed van mensen en dieren;

spreekt uit dat

  • Er een algemeen verbod moet komen op het onverdoofde slacht van dieren.

en gaat over tot de orde van de dag.