Verbod papieren wegwerptassen

Verbod papieren wegwerptassen

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

constaterende dat

  • Sinds 2016 het vrij weggeven van plastic wegwerptassen verboden is;
  • Dit verbod op gratis tassen niet geldt voor papieren tassen;
  • Als gevolg een groot deel van de winkeliers nu papieren tassen vrij weggeeft (30%);
  • De milieu-impact van papieren tassen 3 tot 10 keer groter is dan die van plastic tassen;

overwegende dat

  • Het eenmalig gebruik van tassen vermeden moet worden om de wegwerpeconomie tegen te gaan;
  • Door het vrij weggeven van papieren tassen de slechte gewoonte van het eenmalig gebruik van tassen in stand gehouden wordt;

spreekt uit dat

  • Er een verbod moet komen op het vrij weggeven van papieren wegwerptassen.

en gaat over tot de orde van de dag.