GSA’s op middelbare scholen

GSA’s op middelbare scholen

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

Constaterende dat:

  • Veel LHBTI-leerlingen aangeven zich onveilig of onprettig te voelen op school;
  • De aanwezigheid van een GSA op een middelbare school een positieve bijdrage levert aan het creëren van een veilige en prettige omgeving voor LHBTI-leerlingen en het vergroten van bewustwording onder leerlingen;
  • Van de ruim 1400 middelbare scholen in Nederland ongeveer 900 middelbare scholen in Nederland een Gender and Sexuality Alliance (GSA) hebben;
  • Sommige schoolbesturen niet bereid en/of enthousiast lijken te zijn om ondersteuning te bieden aan (de oprichting van) GSA’s;

Overwegende dat:

  • LHBTI-leerlingen het recht hebben op een veilige en prettige omgeving op hun middelbare school;
  • De wet Veiligheid op school een wettelijke basis heeft gecreëerd voor de opdracht aan schoolbesturen om zorg te dragen voor een veilige omgeving op scholen;
  • Schoolbesturen deze opdracht met name invullen door aandacht te geven aan pesten en niet of nauwelijks aan preventieve maatregelen om de acceptatie en emancipatie van LHBTI-leerlingen te verbeteren;

Spreekt uit dat:

  • Met het begrip ‘veiligheid’ in de wet Veiligheid op scholen mede wordt begrepen de acceptatie en emancipatie van LHBTI-leerlingen;
  • Een convenant met de onderwijssector wordt gesloten over de aanwezigheid van GSA’s op middelbare scholen.