Westelijke Sahara II

Westelijke Sahara II

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018

Constaterende dat:

  • Goederen geproduceerd in de Westelijke Sahara verkocht worden onder het label ‘Made in Morocco’;
  • Dit een incorrect en misleidend label is, omdat deze producten niet uit Marokko maar uit het bezette gebied van de Westelijke Sahara komen;
  • Het handelsakkoord tussen de EU en Marokko niet geldt voor de Westelijke Sahara, zoals bevestigd door het Europese Hof van Justitie in 2016, waardoor producten uit de Westelijke Sahara dus illegaal, met een lager tarief, de EU binnenkomen;

Overwegende dat:

  • Een soortgelijke motie over producten uit het Palestijnse bezette grondgebied al eerder is aangenomen (‘Occupied land? Put a label on it’);
  • Consumenten onder Europese regelgeving voor consumentenbescherming niet mogen worden misleid over de herkomst van producten;
  • Consumenten door transparantie over de herkomst van producten zelf een afweging kunnen maken of ze deze wel of niet willen aanschaffen;

Spreekt uit dat:

  • Producten uit de bezette Westelijke Sahara als zodanig gelabeld dienen te worden;
  • Indien Marokko bij de export naar de Europese Unie van producten uit nederzettingen deze niet als zodanig herkenbaar etiketteert, de Europese Unie bij twijfel over de herkomst van deze goederen de gehele lading terugstuurt.

Gerelateerde pagina's