Belasten privévliegtuigen

Belasten privévliegtuigen

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

  • Privévliegtuigen ongeveer 10 keer zo veel CO2 uitstoten per passagier-kilometer dan commerciële vliegtuigen;
  • Privévliegtuigen veel gebruikt worden voor korte afstanden (onder de 500 km);
  • Privévluchten buiten het Europees emissiehandelssysteem vallen, terwijl commerciële vluchten er binnen vallen;
  • Privévliegtuigen ook op andere vlakken belastingvoordelen krijgen;
  • Het aantal privévluchten veel sneller groeit dan het aantal commerciële vluchten;

Overwegende dat:

  • Mensen met krappe inkomens accijnzen en CO2-taks betalen om klimaatverandering tegen te gaan, terwijl de rijksten veel meer schade aanrichten;
  • Het niet eerlijk is dat commerciële vluchten elkaar jaar minder rechten kunnen opkopen in het ETS;
  • Privévluchten op dit moment onbeperkt kunnen vliegen;
  • Privévluchten minder belangrijk zijn voor de economie en het algemeen welzijn dan commerciële vluchten;

Spreekt uit dat:

  • Privévluchten belast moeten worden evenredig met de vervuiling die ze veroorzaken, en net als de commerciële luchtvaart onder het ETS moet gaan vallen.