Bonussen

Bonussen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018

Constaterende dat:

  • Naar aanleiding van de Brexit veel financiële instellingen overwegen of reeds besloten hebben te vertrekken uit Londen;
  • De afgelopen periode veelvuldig in het nieuws is geweest dat veel van deze instellingen zich niet wensen te vestigen in Nederland vanwege het lage bonusplafond;
  • Deze regeling een zeer negatieve impact heeft op ons vestigingsklimaat en Nederland hierdoor veel werkgelegenheid misloopt;

Overwegende dat:

  • Een variabele bonus een normale vorm van inkomen uit arbeid is;
  • Het juist erg wenselijk is dat in de financiële sector – een aanzienlijk deel van – de beloning gekoppeld is aan de prestaties van een werknemer;
  • Een laag bonusplafond kan leiden tot hogere vaste salarissen;
  • Het aanhouden van een extra laag bonusplafond geen effect heeft op internationaal niveau wanneer deze instellingen besluiten naar het buitenland te vertrekken;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten van mening zijn dat het striktere bonusplafond dat Nederland hanteert voor banken afgeschaft dient te worden.