Minimuminkomen

Minimuminkomen

De ALV van de JD, bijeen te Alkmaar op 18 en 19 juni 2016

constaterende dat

 • de Jonge Democraten in haar Politiek Programma pleiten voor de invoering van een negatieve inkomensbelasting;
 • de Jonge Democraten niet expliciet voor of tegen een onvoorwaardelijk
  minimum inkomen zijn.

overwegende dat

 • een ideale samenleving aan iedereen een welvaartsminimum garandeert,
  in elk geval voldoende voor de basisbehoeften;
 • een onvoorwaardelijk basisinkomen voorziet in een dergelijk
  welvaartsminimum;
 • een baan weigeren altijd mogelijk moet kunnen zijn voor eerlijke
  arbeidsverhoudingen, en een onvoorwaardelijk welvaartsminimum dit
  mogelijk maakt;
 • de meeste mensen behoefte blijven hebben aan betaald werk, ook bij
  een onvoorwaardelijk basisinkomen;
 • een te snelle invoering van een basisinkomen de economie zou kunnen
  ontwrichten;
 • een onvoorwaardelijk basisinkomen andere financiële instrumenten niet
  uitsluit, maar wel kan vereenvoudigen;
 • tijdelijke, locale experimenten wat betreft sociale en economische
  effecten zich hoe dan ook moeilijk vertalen naar nationaal niveau.

spreekt uit dat

 • de Jonge Democraten pleiten voor de geleidelijke invoering van een
  onvoorwaardelijk minimum inkomen, bijvoorbeeld door stapsgewijs in de richting van een basisinkomen of een negatieve inkomensbelasting te
  gaan.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Het LB communiceert naar derden dat de JD voor een onvoorwaardelijk
basisinkomen is, iets wat ter discussie staat in de motie van Carlo
Schimmel en anderen. Die motie is sowieso tegen een onvoorwaardelijk
basisinkomen, met als argument dat de gevolgen onduidelijk zijn. Een
basisinkomen dat niet onvoorwaardelijk is, is gewoon een
bijstandsuitkering zoals nu, inclusief mensen dwingen werk te
accepteren voor een laag salaris omdat ze eigenlijk geen andere keus
hebben.

De discussie moet gaan over de waarden van de JD. Deze motie spreekt
uit dat een onvoorwaardelijk inkomen past bij de progressieve waarden
van de JD. Door stapsgewijs die richting op te gaan, zullen we ook zien of
ons mensbeeld klopt of dat onze ideeen uiteindelijk bijgesteld moeten
worden. Dat kan alleen door het gewoon te gaan proberen.

Gerelateerde pagina's