Minimuminkomen

Minimuminkomen

De ALV van de JD, bijeen te Alkmaar op 18 en 19 juni 2016

Constaterende dat:

 • De Jonge Democraten in haar Politiek Programma pleiten voor de invoering van een negatieve inkomensbelasting;
 • De Jonge Democraten niet expliciet voor of tegen een onvoorwaardelijk
  minimum inkomen zijn.

Overwegende dat:

 • Een ideale samenleving aan iedereen een welvaartsminimum garandeert,
  in elk geval voldoende voor de basisbehoeften;
 • Een onvoorwaardelijk basisinkomen voorziet in een dergelijk
  welvaartsminimum;
 • Een baan weigeren altijd mogelijk moet kunnen zijn voor eerlijke
  arbeidsverhoudingen, en een onvoorwaardelijk welvaartsminimum dit
  mogelijk maakt;
 • De meeste mensen behoefte blijven hebben aan betaald werk, ook bij
  een onvoorwaardelijk basisinkomen;
 • Een te snelle invoering van een basisinkomen de economie zou kunnen
  ontwrichten;
 • Een onvoorwaardelijk basisinkomen andere financiële instrumenten niet uitsluit, maar wel kan vereenvoudigen;
 • Tijdelijke, lokale experimenten wat betreft sociale en economische
  effecten zich hoe dan ook moeilijk vertalen naar nationaal niveau.

Spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten pleiten voor de geleidelijke invoering van een
  onvoorwaardelijk minimum inkomen, bijvoorbeeld door stapsgewijs in de richting van een basisinkomen of een negatieve inkomensbelasting te
  gaan.