Holland Casino

Holland Casino

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018

Constaterende dat:

  • Holland Casino een staatsdeelneming is;

Overwegende dat:

  • Een casino runnen voor liberalen geen overheidstaak is;
  • De overheid hierdoor winst maakt door het aanbieden van een verslavingsgevoelige en vaak schadelijke activiteit als gokken, wat onwenselijk is voor zowel het morele aanzien van de overheid als de volksgezondheid;
  • Adequate verslavingspreventiemaatregelen van Holland Casino in samenwerking met onafhankelijk en legitieme verslavingszorgorganisaties wettelijk kunnen worden opgelegd aan private kansspelinstellingen;

Spreekt uit dat:

  • Holland Casino dient te worden geprivatiseerd mits bewezen adequaat verslavingspreventiebeleid wettelijk verplicht is voor alle kansspelinstellingen.