Nationaliseren stichting NEN

Nationaliseren stichting NEN

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

Constaterende dat:

 • De normcommissie van de NEN de norm schrijft die de soort sigarettentest vastgelegd;
 • Deze normcommissie voornamelijk uit sigarettenfabrikanten bestaat;
 • Een voorgeschreven norm wettelijk verplicht is;
 • Er voor deelname aan normcommissies moet worden betaald;
 • Vele bedrijven, zoals MKB’s en zzp’ers, de financiële bijdrage als reden zien om niet deel te nemen aan normcommissies;
 • Er binnen normcommissies oververtegenwoordiging van leveranciers en producenten wordt ervaren;

Overwegende dat:

 • Bij nationaliseren de financiële bijdrage verlaagd kan worden of zelfs geheel kan verdwijnen;
 • Het verlagen of verdwijnen van de financiële bijdrage de reden tot niet-deelname verlaagd voor MKB’ers en zzp’ers;
 • Meer lidmaatschappen leidt tot een gelijke vertegenwoordiging van bedrijven, in normcommissies, wat leidt tot meer democratie;
 • Een gelijke vertegenwoordiging in normcommissies leidt tot een eerlijkere procedure in de ontwikkeling van normen;

Spreekt uit dat:

 • De JD er voorstander van is om de stichting Koninklijke Nederlandse normalisatie instituut (NEN) te nationaliseren, zodat de overheid kan toezien op de samenstelling van normcommissies en de kwaliteit en toegankelijkheid van normen kan bewaken.