Schoollunch

Schoollunch

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

Constaterende dat:

 • 90% van de kinderen te weinig groente en fruit eet;
 • Het aantal kinderen met overgewicht sinds 1980 verdubbeld is;
 • Een slecht voedingspatroon leidt tot overgewicht en slechtere (school)prestaties;
 • Een slecht voedingspatroon bovengemiddeld voorkomt bij de lagere inkomensklassen;
 • Veel ouders niet weten wat een gezond voedingspatroon inhoudt;

Overwegende dat:

 • Warme schoollunches schoolprestaties aantoonbaar verbeteren;
 • Warme schoollunches overgewicht kunnen voorkomen;
 • Warme schoollunches kunnen helpen bij de bestrijding van kansenongelijkheid;
 • Een kernpunt van de JD is om ongelijke kansen te voorkomen en te bestrijden;
 • Warme schoollunches de werkdruk en kosten van scholen nauwelijks verhogen;
 • In veel omringende landen deze maatregel al succesvol is ingevoerd;
 • Het fulltime werken kan stimuleren, doordat kinderen niet meer in de middag hoeven te worden opgevangen en de druk van de warme avondmaaltijd wordt afgehaald;

Spreekt uit dat:

 • Op alle basisscholen warme schoollunches moeten worden aangeboden.

Gerelateerde pagina's