Onderzoek eigen risico

Onderzoek eigen risico

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

Constaterende dat:

  • Het verplicht eigen risico tussen 2008 en 2016 is toegenomen van €150 naar €385;
  • Het eigen risico is ingevoerd als financieringsinstrument en om mensen te prikkelen na te denken over noodzakelijke zorg;
  • Verwijzing naar een medisch specialist onderdeel van vervolgzorg is;
  • Het percentage mensen dat een verwijzing naar een medisch specialist niet binnen een half jaar opvolgt is gestegen van 18% in 2010 tot 27% in 2013;

Overwegende dat:

  • Er alternatieve financieringsinstrumenten bestaan voor het verplicht eigen risico;
  • Het mogelijk is dat er een relatie is tussen een stijgend verplicht eigen risico en een toenemend percentage mensen dat een verwijzing naar een medisch specialist niet opvolgt;
  • Toename van vervolgzorg mijden kan leiden tot gezondheidsschade;

Spreekt uit dat:

  • Onderzoek naar het verband tussen het stijgende verplichte eigen risico en het afzien van vervolgzorg dient te worden verricht, alvorens dit verder te verhogen.

Gerelateerde pagina's