Onderzoek eigen risico

Onderzoek eigen risico

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

 • Het verplicht eigen risico tussen 2008 en 2016 is toegenomen van €150 naar €385;
  Het eigen risico is ingevoerd als financieringsinstrument en om mensen te prikkelen na te denken over noodzakelijke zorg;
  Verwijzing naar een medisch specialist onderdeel van vervolgzorg is;
  Het percentage mensen dat een verwijzing naar een medisch specialist niet binnen een half jaar opvolgt is gestegen van 18% in 2010 tot 27% in 2013.

overwegende dat

 • Er alternatieve financieringsinstrumenten bestaan voor het verplicht eigen risico;
  Het mogelijk is dat er een relatie is tussen een stijgend verplicht eigen risico en een toenemend percentage mensen dat een verwijzing naar een medisch specialist niet opvolgt;
  Toename van vervolgzorg mijden kan leiden tot gezondheidsschade.

spreekt uit dat

 • Onderzoek naar het verband tussen het stijgende verplichte eigen risico en het afzien van vervolgzorg dient te worden verricht, alvorens dit verder te verhogen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Mijden van zorg is hier gedefinieerd als het niet opvolgen van het advies van de huisarts, waarbij alle vervolgzorg als noodzakelijk wordt beschouwd. In de periode 2010-2013 is een stijging gezien in het percentage patiënten dat de verwijzing naar een specialist niet opvolgt. Het percentage dat een medicament niet ophaalt blijft vanaf 2012 vrijwel gelijk. Het is niet uit te sluiten dat deze stijging in mijden van vervolgzorg te wijten is aan het stijgende verplichte eigen risico.
Bron: Nivel onderzoek