Huurbevriezing

Huurbevriezing

De ALV van de JD, bijeen te Maastricht op 10-11 juli 2021

Constaterende dat:

  • Er eerder in de tweede en eerste kamer moties zijn aangenomen om over te gaan tot een algemene huurbevriezing;
  • De Jonge Democraten staan voor een beleid van de overheid dat zich dient te richten op het creëren van een duurzaam en passend woningaanbod dat zowel aan de kwalitatieve als kwantitatieve vraag voldoet;

Overwegende dat:

  • Het bevriezen van huur niet effectief is en het investeringen in nieuwe woningen en verduurzaming ernstig bemoeilijkt;
  • Met een algemene huurbevriezing krijgen alle huurders van sociale huurwoningen weliswaar iets lagere lasten, maar daarvan profiteren ook huurders die het niet nodig hebben;
  • Voor verhuurders de lasten ook ieder jaar hoger worden;

Spreekt uit dat:

  • Huurbevriezing geen structurele oplossing is voor het tegengaan van stijgende huurprijzen.