Zuid-Chinese Zee dispuut

Zuid-Chinese Zee dispuut

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

Constaterende dat:

  • De grondstoffen, natuurlijke hulpbronnen en strategische ligging van handelsroutes in de Zuid-Chinese Zee bijdragen aan economische groei van landen rondom de Zuid-Chinese Zee;
  • Zes landen rondom de Zuid-Chinese Zee soevereine rechten en jurisdictie eisen op eilanden en wateren in de Zuid-Chinese Zee;
  • Het 1982 UNCLOS-verdrag vaststelt dat landen rechten hebben over de Zuid-Chinese Zee binnen de exclusieve economische zone van 200 zeemijl;
  • Het Permanente Hof van Arbitrage in 2016 oordeelt dat China op basis van het UNCLOS-verdrag soevereine rechten schendt;

Overwegende dat:

  • Onenigheid over jurisdictie en conflicten in de Zuid-Chinese Zee de Europese en Nederlandse welvaart en veiligheid via bedreigde handel en regionale instabiliteit beïnvloeden;
  • De Jonge Democraten waarde hechten aan het internationaal recht;

Spreekt uit dat:

  • De Nederlandse overheid actief moet inzetten op het vormen van veiligheidsallianties met landen rondom de Zuid-Chinese Zee die zich wel aan het UNCLOS-verdrag houden.