Financiële compensatie Indonesië

Financiële compensatie Indonesië

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

Constaterende dat:

  • Nederland een vooruitstrevend land is met aantal zwarte bladzijden in haar geschiedenis;
    De destijds zogenoemde “politionele acties” in Indonesië in 1947 en 1949 zijn een van deze zwarte bladzijden;
  • Er momenteel een gezamenlijk onderzoeksprogramma “Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950” van het KITLV, NIMH en NIOD loopt dat de feiten rondom deze periode in kaart brengt;
  • Nederland al excuses heeft aangeboden voor individuele gevallen van standrechtelijke executies in Indonesië, maar nog niet in een algemene zin;
  • Tijdens het laatste wintercongres (ALV 82) de motie “Excuses aan Indonesië” (PM26) is aangenomen waarin de noodzakelijkheid van een algemeen excuus wordt onderstreept;

Overwegende dat:

  • Het aanbieden van algemene excuses een eerste stap is naar juridische aansprakelijkheid en eventuele financiële compensatie;
  • De morele erkenning van de zwarte bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis meer gewicht krijgt wanneer het ook een component van financiële compensatie bevat;

Spreekt uit dat:

  • In het kader van het aanbieden van excuses voor de “politionele acties”, er ook een financiële compensatieregeling wordt ontworpen ter erkenning van dit historisch leed;
  • Daarnaast dat er een monument in Nederland wordt opgericht ter erkenning van de door de Nederlandse Staat gedode Indonesische slachtoffers tijdens de “politionele acties”.

Gerelateerde pagina's