Financiële compensatie Indonesië

Financiële compensatie Indonesië

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

constaterende dat

  • Nederland een vooruitstrevend land is met aantal zwarte bladzijden in haar geschiedenis;
    De destijds zogenoemde “politionele acties” in Indonesië in 1947 en 1949 zijn een van deze zwarte bladzijden;
  • Er momenteel een gezamenlijk onderzoeksprogramma “Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950” van het KITLV, NIMH en NIOD loopt dat de feiten rondom deze periode in kaart brengt;
  • Nederland al excuses heeft aangeboden voor individuele gevallen van standrechtelijke executies in Indonesië, maar nog niet in een algemene zin;
  • Tijdens het laatste wintercongres (ALV 82) de motie “Excuses aan Indonesië” (PM26) is aangenomen waarin de noodzakelijkheid van een algemeen excuus wordt onderstreept;

overwegende dat

  • Het aanbieden van algemene excuses een eerste stap is naar juridische aansprakelijkheid en eventuele financiële compensatie;
  • De morele erkenning van de zwarte bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis meer gewicht krijgt wanneer het ook een component van financiële compensatie bevat;

spreekt uit dat

  • In het kader van het aanbieden van excuses voor de “politionele acties”, er ook een financiële compensatieregeling wordt ontworpen ter erkenning van dit historisch leed.
  • Daarnaast dat er een monument in Nederland wordt opgericht ter erkenning van de door de Nederlandse Staat gedode Indonesische slachtoffers tijdens de “politionele acties”.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's