Stikstof

Stikstof

De ALV van de JD, bijeen in Rotterdam op 11-12 juni 2022

Constaterende dat:

  • De rapportage Remkes duidelijk constateerde dat een stikstofoverschot aanwezig is op zandgronden die voornamelijk door de vee industrie wordt veroorzaakt;
  • De raad van State in 2019 heeft vastgesteld dat de Nederlandse stikstof uitstoot in strijd is met de Europese richtlijnen;
  • Het CPB dit onderstreept met uitgebreid onderzoek en modellen die zijn ontstaan uit empirisch onderzoek;

Overwegende dat:

  • Er absoluut technische innovaties mogelijk zijn die het overschot kunnen beperken, maar het effect daarvan niet direct implanteerbaar is en de effecten hiervan over een langere termijn verwacht zijn;
  • Zowel agrarisch ondernemers als de samenleving behoefte heeft aan duidelijkheid, hoe pijnlijk dit ook mag zijn;

Spreekt uit dat:

  • De voorgestelde stikstofmaatregelen van het kabinet niet mogen afgezwakt worden onder politieke druk.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's