Stikstof

Stikstof

De ALV van de JD, bijeen online op 11-12 juni 2022

constaterende dat;

  • De rapportage Remkes duidelijk constateerde dat een stikstofoverschot aanwezig is op zandgronden die voornamelijk door de vee industrie wordt veroorzaakt.
  • De raad van State in 2019 heeft vastgesteld dat de Nederlandse stikstof uitstoot in strijd is met de Europese richtlijnen.
  • Het CPB dit onderstreept met uitgebreid onderzoek en modellen die zijn ontstaan uit empirisch onderzoek.

overwegende dat;

  • Er absoluut technische innovaties mogelijk zijn die het overschot kunnen beperken, maar het effect daarvan niet direct implanteerbaar is en de effecten hiervan over een langere termijn verwacht zijn.
  • Zowel agrarisch ondernemers als de samenleving behoefte heeft aan duidelijkheid, hoe pijnlijk dit ook mag zijn.

spreekt uit dat;

  • De voorgestelde stikstofmaatregelen van het kabinet niet mogen afgezwakt worden onder politieke druk.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's