Verhuurdersheffing

Verhuurdersheffing

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

Constaterende dat:

 • In de het Woonakkoord van 2014 is besloten dat woningcorporaties
  verhuurdersheffing moeten afdragen aan rijksoverheid en dit bedrag moet gaan
  oplopen tot € 1.7 miljard in 2017;
 • Dit betekend dat verhuurder met meer dan 10 sociale huurwoningen een heffing
  betalen over de waarde van de huurwoningen. Deze heffing was in 2015 0,449%;
 • De invoering van de verhuurdersheffing veelvuldig in relatie wordt gebracht met het
  slechte imago van de woningcorporaties en het begrotingstekort van de
  Rijksoverheid;

Overwegende dat:

 • Er al lange tijd een groot tekort is aan sociale huurwoningen (met name in de grote steden) en de huisvesting van statushouders voor een extra opgave zorgt;
 • Woningcorporaties niet de financiële slagkracht hebben om via de
  verhuurderheffing bij te dragen aan het verkleinen van het begrotingstekort in
  combinatie met investeren in nieuwbouw en tegelijkertijd het onderhouden van de
  huidige woningvoorraad;
 • Woningcorporaties daarnaast geneigd zijn om de verhuurdersheffing te financieren
  door simpelweg de huur te verhogen;
 • Het acute begrotingsprobleem, zoals tijdens de invoering van de verhuurderheffing,
  voor de staat momenteel minder van toepassing is;
 • Woningcorporaties meer financiële ruimte moeten krijgen om hun maatschappelijke
  taak als sociale huisvesting te kunnen vervullen;

Spreekt uit dat:

 • De verhuurdersheffing voor woningcorporaties dient te worden afgeschaft.