Geweldsdreiging in Zuid-Amerika

Geweldsdreiging in Zuid-Amerika

De ALV van de JD, bijeen in Amsterdam op 27-28 januari 2024 

Constaterende dat:

  • Een betwistbaar referendum, uitgevoerd door het Venezolaanse regime, als uitkomst heeft dat er een wens bestaat om de regio Essequibo te annexeren;
  • Het regime van Venezuela onder leiding staat van een president van wie de verkiezing betwist is;
  • Dit vragen opwerpt over de legitimiteit van handelingen die het regime uitvoert;
  • De inwoners van de regio zelf niet zijn ondervraagd;
  • Het regime van Venezuela vaak een agressieve buitenlandpolitiek voert.

Overwegende dat:

  • De regio Essequibo sinds jaar en dag een onderdeel is van Guyana.

Spreekt uit dat:

  • Essequibo deel is en blijft van Guyana.

Gerelateerde pagina's