Progressieve vermogensaanwasbelasting

Progressieve vermogensaanwasbelasting

De ALV van de JD, bijeen in Rotterdam op 11-12 juni 2022

Constaterende dat:

 • De oude vermogensrendementheffing is afgeschoten doordat deze volgens de Hoge Raad onrechtmatig was;
 • Het kabinet nu vanaf 2025 een vermogensaanwasbelasting wil invoeren;
 • Het nog niet is besloten of deze belasting progressief wordt;

Overwegende dat:

 • De Jonge Democraten voorstander waren van twee schijven in de oude vermogensrendementheffing;
 • De belasting op inkomen uit arbeid ook twee schijven heeft;
 • Er een relevant verschil is tussen gewone mensen die een beetje sparen voor als de wasmachine kapot gaat en grote beleggers of Prins Bernhardtypes;
 • Grote onbelaste vermogensinkomens zorgen voor structurele ongelijkheid en het alleen maar makkelijk maakt voor de bezitters nog meer vermogen op te hopen;
 • Vermogen vaak geërfd is zonder daar zelf voor te werken, en je dan vervolgens in Nederland weer tegen heel weinig belasting daarmee vermogensinkomen kan genereren;
 • Nederland een grote vermogensongelijkheid kent die mede kan ontstaan doordat we vermogensinkomen zo laag belasten;
 • Vermogenden veel van onze publieke uitgaven en voorzieningen profiteren, waardoor ze best wat meer bij mogen dragen;
 • Er grote uitdagingen als klimaatverandering zijn waarvoor noodzakelijke investeringen nodig zijn om dit land in de toekomst leefbaar te houden, waar we in solidariteit allemaal onze bijdrage aan moeten doen;

Spreekt uit dat:

 • De Jonge Democraten voorstander zijn van een progressieve uitvoering van de nieuwe vermogensaanwasbelasting.