Lerarenregister

Lerarenregister

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018

Constaterende dat

  • De Eerste Kamer februari 2017 ingestemd heeft met het verplicht stellen van het lerarenregister vanaf 2018;
  • Hierbij docenten cursussen zullen moeten volgen om aan te tonen dat ze bekwaam zijn in hun taak;
  • Dit de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs zou vergroten;

Overwegende dat:

  • De toegevoegde waarde van het lerarenregister onduidelijk is;
  • De validatie van de aangeboden cursussen is onduidelijk;

Spreekt uit dat:

  • Het verplichte lerarenregister moet worden afgeschaft.