Onbetaalde stages

Onbetaalde stages

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

 • Afgestudeerden vaak terecht komen op onbetaalde werkervaringsplekken.
  Werkervaringsplekken in veel gevallen niet leiden tot een vast dienstverband.
  De werkzaamheden voor werkervaringsplekkers en vaste werknemers in veel gevallen nauwelijks verschilt.

overwegende dat

 • Arbeid moet worden beloond.
  Gratis krachten kunnen leiden tot het verdringen van betaalde banen.
  Een werkervaringsplek onderscheidend moet zijn van een ‘normale’ baan.
  De huidige wet- en regelgeving rond werkervaringsplekken ingewikkeld is om na te leven.
  Er een noodzaak is tot beleid wat strikt wordt gehandhaafd om onbetaalde arbeid door werknemers (niet zijnde vrijwilligerswerk) die niet staan ingeschreven bij onderwijsinstellingen te bestraffen

spreekt uit dat

 • Onbetaalde stages en werkervaringsplekken (niet zijnde vrijwilligerswerk) waarbij de werknemer niet staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling verboden moet worden. Waarbij we onbetaald in dit geval definiëren als minder dan 1/3e van het minimumloon.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's