Onbetaalde stages

Onbetaalde stages

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017

Constaterende dat:

  • Afgestudeerden vaak terecht komen op onbetaalde werkervaringsplekken;
  • Werkervaringsplekken in veel gevallen niet leiden tot een vast dienstverband;
  • De werkzaamheden voor werkervaringsplekkers en vaste werknemers in veel gevallen nauwelijks verschilt;

Overwegende dat:

  • Arbeid moet worden beloond.
  • Gratis krachten kunnen leiden tot het verdringen van betaalde banen.
  • Een werkervaringsplek onderscheidend moet zijn van een ‘normale’ baan.
  • De huidige wet- en regelgeving rond werkervaringsplekken ingewikkeld is om na te leven;
  • Er een noodzaak is tot beleid wat strikt wordt gehandhaafd om onbetaalde arbeid door werknemers (niet zijnde vrijwilligerswerk) die niet staan ingeschreven bij onderwijsinstellingen te bestraffen;

Spreekt uit dat:

  • Onbetaalde stages en werkervaringsplekken (niet zijnde vrijwilligerswerk) waarbij de werknemer niet staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling verboden moet worden.