Indirecte vaccinatieplicht corona

Indirecte vaccinatieplicht corona

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

Constaterende dat:

  • Nederlanders niet op hetzelfde moment de mogelijkheid krijgen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus,
  • in de nabije toekomst mogelijk besloten wordt dat alleen met een vaccinatiebewijs tegen het coronavirus toegang wordt verleend tot sport-, horeca-, uitgaans- en cultuurgelegenheden,

Overwegende dat:

  • dit  leidt tot ongelijkheid in vrijheid van Nederlanders,
  • een individu er niet voor kan kiezen zich eerder te laten vaccineren;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten tegen elke vorm van een vaccinatiebewijs en indirecte vaccinatieplicht zijn, zolang elke in aanmerking komende Nederlander nog niet de mogelijkheid heeft gehad zich te laten vaccineren.