indirecte vaccinatieplicht corona

indirecte vaccinatieplicht corona

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

constaterende dat

  • Nederlanders niet op hetzelfde moment de mogelijkheid krijgen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus,
  • in de nabije toekomst mogelijk besloten wordt dat alleen met een vaccinatiebewijs tegen het coronavirus toegang wordt verleend tot sport-, horeca-, uitgaans- en cultuurgelegenheden,

overwegende dat

  • dit  leidt tot ongelijkheid in vrijheid van Nederlanders,
  • een individu er niet voor kan kiezen zich eerder te laten vaccineren,

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten tegen elke vorm van een vaccinatiebewijs en indirecte vaccinatieplicht zijn, zolang  elke in aanmerking komende Nederlander nog niet de mogelijkheid heeft gehad zich te laten vaccineren.

en gaat over tot de orde van de dag.