Toeslag nachtwerk

Toeslag nachtwerk

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019,

constaterende dat

  • Nachtwerk schadelijk is voor de gezondheid, en het ritme van gezinnen ondermijnd (overdag slapen), maar toch niet in alle gevallen betaald wordt met een toeslag.

overwegende dat

  • Voor gezondhedsschade door werk betaalt dient te worden door de werkgever;
  • In veel cao’s al voor een onregelmatigheidstoeslag is voorzien;
  • Een wettelijke toeslag als anker dient voor cao-onderhandelingen;
  • Wij als maatschappij een signaal moeten afgeven dat wij de gezondheid van werknemers serieus nemen.

spreekt uit dat

  • Werkgevers een wettelijke toeslag van tenminste 33% over het uurloon moeten uitbetalen voor nachtwerk.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Er zijn steeds meer signalen waaruit blijkt dat nachtwerk zeer slecht is voor de gezondheid (met name als men dit voor lange tijd moet doen).
In veel cao’s is opgenomen dat de werknemer ter compensatie hiervoor een toeslag krijgt boven op zijn loon. Omdat niet iedere werknemer onder een cao met zogeheten onregelmatigheidstoeslag valt, komt het nog geregeld voor dat werknemers worden geacht om voor het reguliere tarief ’s nachts te werken.

Gerelateerde pagina's