De rijke schooldag

De rijke schooldag

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

Constaterende dat:

  • De coalitie een significant structureel bedrag vrijmaakt voor scholen om naar eigen behoefte invulling te geven aan de rijke schooldag, met als doel het verkleinen van kansenongelijkheid;
  • De coalitie de relatie tussen opvang en onderwijs wil versterken;

Overwegende dat:

  • Er kennis en ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van een rijke schooldag aanwezig is bij specifieke scholen en deze als good practice kunnen dienen voor de algehele onderwijspraktijk;
  •  Scholen begeleid dienen te worden in het bepalen van de behoefte en het ontwikkelen en uitvoeren van een rijke schooldag op maat;
  •  We van mening zijn dat een sterke relatie tussen opvang en onderwijs van belang is bij het ontwikkelen van een rijke schooldag, door de beschikbare tijd, expertise en middelen;
  • We de betrokkenheid van sport, kunst, natuur en cultuur in samenwerking met plaatselijke verenigingen willen stimuleren om voor ieder kind brede ontwikkeling mogelijk te maken;

Spreekt uit dat:

  • Er op basis van onderzoek naar zogenoemde pilot-scholen die de rijke schooldag al succesvol aanbieden een normenkader moet worden vastgesteld voor de ontwikkeling en uitvoering van een rijke schooldag.