De rijke schooldag

De rijke schooldag

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

constaterende dat;

  • De coalitie een significant structureel bedrag vrijmaakt voor scholen om naar eigen behoefte invulling te geven aan de rijke schooldag, met als doel het verkleinen van kansenongelijkheid.
  • De coalitie de relatie tussen opvang en onderwijs wil versterken

overwegende dat;

  • Er kennis en ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van een rijke schooldag aanwezig is bij specifieke scholen en deze als good practice kunnen dienen voor de algehele onderwijspraktijk.
  •  Scholen begeleid dienen te worden in het bepalen van de behoefte en het ontwikkelen en uitvoeren van een rijke schooldag op maat.
  •  We van mening zijn dat een sterke relatie tussen opvang en onderwijs van belang is bij het ontwikkelen van een rijke schooldag, door de beschikbare tijd, expertise en middelen. 
  • We de betrokkenheid van sport, kunst, natuur en cultuur in samenwerking met plaatselijke verenigingen willen stimuleren om voor ieder kind brede ontwikkeling mogelijk te maken.

spreekt uit dat;

  • Er op basis van onderzoek naar zogenoemde pilot-scholen die de rijke schooldag al succesvol aanbieden een normenkader moet worden vastgesteld voor de ontwikkeling en uitvoering van een rijke schooldag

en gaat over tot de orde van de dag

Gerelateerde pagina's