Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017

Constaterende dat:

  • Een langdurig zieke werknemer in het huidige systeem veel kosten met zich meebrengt voor de werkgever;
  • De kans op bovenstaande kosten een groot risico met zich meebrengt voor werkgevers om mensen een vast contract aan te bieden;
  • Bovenstaande kosten desastreus kunnen zijn voor een kleine ondernemer;
  • Deze kosten een werkgever een belang geven bij de gezondheid van werknemers;

Overwegende dat:

  • Verkleinen van risico’s voor werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen kan leiden tot een toename van vaste contracten;
  • Werkgevers niet altijd compleet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor ziekte van hun werknemers;
  • Het belang van de werkgever bij de gezondheid van werknemers waarde heeft;
  • Het verdwijnen van dit belang zou kunnen leiden tot meer burn-outs en minder bedrijfsartsen;
  • Het moeilijk is werk en niet werkgerelateerde aandoeningen te onderscheiden;

Spreekt uit dat:

  • Loondoorbetaling bij ziekte wordt beperkt tot maximaal 52 weken.