Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

 • Een langdurig zieke werknemer in het huidige systeem veel kosten met zich meebrengt voor de werkgever.
  De kans op bovenstaande kosten een groot risico met zich meebrengt voor werkgevers om mensen een vast contract aan te bieden.
  Bovenstaande kosten desastreus kunnen zijn voor een kleine ondernemer.
  Deze kosten een werkgever een belang geven bij de gezondheid van werknemers.

overwegende dat

 • Verkleinen van risico’s voor werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen kan leiden tot een toename van vaste contracten.
  Werkgevers niet altijd compleet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor ziekte van hun werknemers.
  Het belang van de werkgever bij de gezondheid van werknemers waarde heeft.
  Het verdwijnen van dit belang zou kunnen leiden tot meer burn-outs en minder bedrijfsartsen.
  Het moeilijk is werk en niet werkgerelateerde aandoeningen te onderscheiden.

spreekt uit dat

 • Loondoorbetaling bij ziekte wordt beperkt tot maximaal 52 weken

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De doorbetaling van 2 jaar is erg lang en hangt als een last boven het vaste contract. Wij geloven echter wel in de geest van deze regeling: gezonde werknemers zijn belangrijk en het is goed als dit ook voor de werkgever belangrijk is. De halvering van de duur vormt een mooi compromis.
Idealiter zou men werk gerelateerde aandoeningen van niet-werk gerelateerde aandoeningen onderscheiden, maar dit zien wij niet als haalbaar.

Gerelateerde pagina's