Bonusverbod ongezonde producten I

Bonusverbod ongezonde producten I

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

Constaterende dat:

  • Momenteel 4 van de 5 producten in de reclamefolder een ongezonde keuze is;
  • Producten in de bonus en actie onevenredig vaak worden getarget op kinderen;
  • 1 op de 3 Nederlanders haar inkopen voor het grootste deel baseert op de bonusartikelen;
  • 50,2% van alle Nederlanders overgewicht heeft waarvan 12% obees is;

Overwegende dat:

  • Het huidige preventieakkoord volgens het RIVM onvoldoende effectief is in het terugdringen van obesitas, diabetes en het verminderen van hart- en vaatziekten;
  • Ongezond eten vaak goedkoper is dan gezonde opties;
  • Het voor mensen met een minder groot inkomen moeilijker is om gezonder eten in te kopen mede door de hogere prijs;
  • Overgewicht, obesitas, diabetes en hart en vaatziekten onevenredig vaak voorkomen bij families met een lager sociaal economisch milieu;

Spreekt uit dat:

  • Er een bonusverbod moet komen op producten met een nutri-score van D of E.