Buurtsportcoaches

Buurtsportcoaches

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019

Constaterende dat:

 • Het gezond ouder worden verbeterd kan worden onder volwassenen;
 • Bijna de helft van de ouderen (55+) in Nederland eenzaam is;
 • De meest voorkomende oorzaak dat ouderen vaker vallen dan jongeren is dat zij niet snel genoeg kracht genereren om zich op te vangen wanneer ze struikelen;
 • Veel buurtsportcoaches in Nederland ingezet worden voor kinderen t/m 17 jaar;

Overwegende dat:

 • Samen bewegen een laagdrempelige manier is om mensen te verbinden;
 • Bewegen essentieel is om gezond ouder te worden;
 • Het gewenst is om het vallen van ouderen te voorkomen;
 • De overheid en gemeente een rol vervullen in het gezond ouder worden van haar burgers en bij het bestrijden van eenzaamheid;
 • Buurtsportcoaches een succes zijn en een verbindende factor vormen in de wijk;
 • Het inzetten van buurtsportcoaches is een effectief en volledig geïmplementeerd beleidsinstrument;

Spreekt uit dat:

 • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een pilot moet opzetten om buurtsportcoaches ook in te zetten bij ouderen.