Buurtsportcoaches

Buurtsportcoaches

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

 • Het gezond ouder worden verbeterd kan worden onder volwassenen.
 • Bijna de helft van de ouderen (55+) in Nederland eenzaam is.
 • De meest voorkomende oorzaak dat ouderen vaker vallen dan jongeren is dat zij niet snel genoeg kracht genereren om zich op te vangen wanneer ze struikelen.
 • Veel buurtsportcoaches in Nederland ingezet worden voor kinderen t/m 17 jaar.

overwegende dat

 • Samen bewegen een laagdrempelige manier is om mensen te verbinden.
 • Bewegen essentieel is om gezond ouder te worden.
 • Het gewenst is om het vallen van ouderen te voorkomen.
 • De overheid en gemeente een rol vervullen in het gezond ouder worden van haar burgers en bij het bestrijden van eenzaamheid.
 • Buurtsportcoaches een succes zijn en een verbindende factor vormen in de wijk.
 • Het inzetten van buurtsportcoaches is een effectief en volledig geïmplementeerd beleidsinstrument.

spreekt uit dat

 • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een pilot moet opzetten om buurtsportcoaches ook in te zetten bij ouderen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Buurtsportcoaches worden sinds 2012 ingezet en blijkt succesvol uit onderzoek van Mulier Instituut ‘Evaluatie Buurtsportcoaches, 2017’.

Uit onderzoek van Mirjam Pijnappels (hoogleraar Bewegingswetenschapper aan de Vrije Universiteit) blijkt dat de voornaamste reden dat ouderen vallen wanneer ze struikelen, is dat ze niet snel genoeg spierkracht kunnen genereren.

Cijfers over eenzaamheid: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM